strona główna paralotnie.org główna
sklep
 polecane produkty      raty     regulamin    koszykSystem "zakupy na raty" obsługuje GE Capital Bank
Więcej informacji na witrynie Internetowej:
http://www.gecapitalbank.pl/Promocja raty bez odsetek!!

Mamy przyjemność wraz z bankiem Ge Capital zaproponować Państwu atrakcyjne zakupy ratalne bez odsetek.
Jedyny koszt który ponoszą Państwo zakupując towar w systemie ratalnym to prowizja wynosząca 5% lub 10% wartości kredytu w zależności od wybranej promocji.

Promocja 5/5 umożliwia Państwu zaciągnięcie kredytu na 5 miesięcy przy prowizji równej 5% wartości kredytu.

Promocja 10/10 umożliwia Państwu zaciągnięcie kredytu na 10 miesięcy przy prowizji równej 10% wartości kredytu.

Oto przykład dla promocji 5/5:
wartość towaru: 1000 zł
wysokość miesięcznej raty: 200 zł
prowizja klienta: 50 zł
Łączna suma do zapłaty: 1050


Oto przykład dla promocji 10/10:
wartość towaru: 1000 zł
wysokość miesięcznej raty: 100 zł
prowizja klienta: 100 zł
Łączna suma do zapłaty: 1100

Aby móc dokonać zakupu ratalnego należy:
1. Wypełnić wniosek kredytowy (pamiętając aby w miejscu "rodzaj kredytu" zaznaczyć opcję "formuła" i podać jej symbol (5/5 lub 10/10)
2. wykonać kserokopię dowodu osobistego oraz kserokopię drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja wojskowa, ...)
3. załączyć zaświadczenie o dochodach (dokument do pobrania z naszej strony)
4. Wszystkie dokumenty przesłać Pocztą Polską na adres firmy Paralotnie Nauka Latania.
5. Po rozpatrzeniu wniosku kredytowego i akceptacji umowy przez Ge Capital Bank, nasz sklep przesyła do klienta umowę do podpisania.
6. Po prawidłowym podpisaniu i odesłaniu do nas umowy, otrzymają Państwo zamawiany towar.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kamil@paralotnie.pl
Zakupy ratalne z GE Capital Bank

O kredyt od 3 do 36 miesięcy mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, emeryci, renciści i rolnicy, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby uzyskujące dochody z udziału w spółce cywilnej oraz osoby fizyczne posiadające inne udokumentowane źródło dochodów.

Warunki kredytowania:

1. Kredyty od 300 do 5500 zł nie wymagają wpłaty własnej kredytobiorcy, poręczenia osoby trzeciej oraz zgody współmałżonka.

2. Kredyty powyżej 5500 zł wymagają odpowiednio:

  a) 5.500-10.000

- wpłaty środków własnych w wysokości 20% ceny towaru lub poręczenia osoby trzeciej (poręczyciel nie może być zameldowany pod tym samym adresem, co kredytobiorca!)

- zgody współmałżonka kredytobiorcy, (jeżeli kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim)

- zgody współmałżonka poręczyciela, (jeżeli poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim)

  b) 10.000 - 31.000

- wpłaty środków własnych w wysokości 20% i poręczenia osoby trzeciej (poręczyciel nie może być zameldowany pod tym samym adresem co kredytobiorca!) lub wpłaty środków własnych w wysokości 30% ceny towaru

- zgody współmałżonka kredytobiorcy (jeżeli kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim)

- zgody współmałżonka poręczyciela, (jeżeli poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim)

Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania przez osoby ubiegające się o kredyt dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość dochodów, jeśli kredytobiorca dokona wpłaty własnej. Poniżej tabela przedstawiająca wysokość wpłaty własnej w zależności od wysokości kredytu:

Cena towaru

Minimalna wpłata własna kredytobiorcy

Maksymalny okres kredytowania

Do 5.000 zł

25% ceny towaru

Do 24 miesięcy

Do 7.000 zł

35% ceny towaru

Do 24 miesięcy

Do 10.000 zł

45% ceny towaru

Do 24 miesięcy

Do 10.000 zł

45% ceny towaru

Do 36 miesięcy

Do 15.000 zł

55% ceny towaru

Do 36 miesięcy

UWAGA! Wyłączeni z grupy osób ubiegających się o kredyt bez zaświadczenia o dochodach są emeryci i renciści, którzy nigdy nie byli klientami GE Capital Bank. W ich przypadku konieczne jest przedstawienie dokumentów na zasadach ogólnych udzielania kredytów.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Aby dokonać zakupu na raty w systemie GE Capital Banku, wystarczy przedłożyć dwa dokumenty tożsamości, w tym dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uzyskiwanie stałych dochodów:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

1. dowód osobisty (ksero strony z serią i numerem dowodu, strony ze zdjęciem i numerem PESEL oraz strony z zameldowaniem. W przypadku nowych dowodów ksero obu stron)

2. Drugi dokument tożsamości (prawo jazdy, paszport, książeczka ubezpieczeniowa). UWAGA! Mężczyzna do ukończenia 22 roku życia kalendarzowego musi przedstawić książeczkę wojskową potwierdzającą uregulowany stosunek do służby wojskowej lub kategorię A3, D, E, OC; emeryci i renciści musza przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. Osoby w wieku powyżej 75 lat zawierające umowę kredytu na okres przekraczający 6 miesięcy zawsze wymagają poręczenia osoby trzeciej lub współmałżonka spełniającego warunki kredytobiorcy)

DOKUMENTY DODATKOWE:

1) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
- zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu;
2) emeryci
- ostatni odcinek emerytury lub ostatnia waloryzacja emerytury
3) renciści
- orzeczenie lekarskie potwierdzające fakt przyznania renty na stałe lub określające, na jaki czas została przyznana (ksero) oraz ostatni odcinek renty lub ostatnia waloryzacja renty
4) prowadzący działalność gospodarczą:
- dokumenty rejestrowe firmy,
- 3 ostatnie potwierdzenia wpłaty do ZUS lub zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z podatkami

ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD FORMY ROZLICZEŃ W US

- deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc potwierdzona przez US (PIT 5) w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
- potwierdzenie wpłat ryczałtu za 3 ostatnie miesiące w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałt)
- decyzja o wysokości podatku PIT 17, dowody wpłaty za ostatnie 3 miesiące w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej

5) Rolnicy
- zaświadczenie UG o rolniczej przychodowości gospodarstwa rolnego
- zaświadczenie z UG o nie zaleganiu z podatkiem rolnym

6) osoba uprawiająca wolny zawód (fotografik, artysta malarz, rzeźbiarz itp.)
- zaświadczenie z UG stwierdzające, od kiedy jest zarejestrowana i jaki osiąga dochód
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami

Oprocentowanie i spłata kredytu.

Spłata kredytu odbywa się w równych, miesięcznych ratach. Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić oprocentowanie i wysokość miesięcznej raty.

Procedura zakupu ratalnego w sklepie Paralotnie Nauka Latania

Aby dokonać zakupu ratalnego należy:

1. Złożyć zamówienie (faxem, e-mailem, poprzez formularz w sklepie lub telefonicznie). Prosimy wyraźnie zaznaczyć w zamówienie iż płatność rozkładana będzie na raty.

2. Przesłać listem poleconym wymagane dokumenty (dowód osobisty, drugi dokument ze zdjęciem oraz poprawnie wypełniony wniosek kredytowy)

3. Po zaakceptowaniu wniosku przez GECB Sklep wysyła na adres korespondencyjny kredytobiorcy trzy egzemplarze umowy. Dwa z nich należy podpisać i odesłać do sklepu, trzeci należy zachować.

4. Po otrzymaniu prawidłowo podpisanej umowy sklep w ciągu 24h wysyła do klienta zamawiany towar.

Do pobrania

ˇ WNIOSEK KREDYTOWY (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

ˇ WZÓR WNIOSKU KREDYTOWEGO (dla pewności czy wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo)

ˇ DRUK ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH (akceptowany będzie tylko taki wzór zaświadczenia lub oryginalny druk GECB)

Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2019    Paralotnie Nauka Latania góra