strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Uprawnienia


Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu, które uprawnia do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie lotów na paralotniach a co za tym idzie zdobywania wyższych kwalifikacji.

 • ETAP I, Loty wstępne zapoznawcze  Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

 • ETAP II, Trening umiejętności pilotażowych  Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.W efekcie czego zostaje skierowany na egzamin do ULC

 • Żagiel i Termika  Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych, oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. . Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu musi posiadać:
  • nalot min. 6 godzin
  • 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min. każdy,
  • loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min. Każdy,
  • powinien umieć wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów.
  • przygotować i skontrolować sprzęt przed startem,
  • umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe,
  • przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym, operacyjnym,
 • Uprawnienia dodatkowe:  1. "H" Uprawnia pilota paralotniowego do startów z użyciem wyciągarki,
  2. "PPG" Uprawnia pilota paralotniowego do latania z napędem,
  3. "CP" Uprawnia pilota paralotniowego do lotów z pasażerem,
  4. " PPGG" Uprawnienia pilota paralotniowego do lotów na motoparalotniach,
  5. Uprawnienia do obsługi wyciągarki
  6. Uprawnienia do kierowania startami holowanymi.
 • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra