strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


UPRAWNIENIE DO LOTÓW NA MOTOPARALOTNIACH (PPGG)

Cel szkolenia:

Nauczenie pilota lub pilota - ucznia latania na motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem , lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi oraz lotami nawigacyjnymi. Winien opanować przygotowanie motoparalotni do lotu i obsługę sprzętu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.

Szkolenie do lotów na motoparalotniach składa się z trzech części:

 • Szkolenie teoretyczne
  Szkolenie teoretyczne obejmuje 25 godzin wykładów:
  - prawo lotnicze
  - wiedza ogólna o motoparalotni,
  - osiągi i planowanie lotu
  - człowiek - możliwości i ograniczenia;
  - meteorologia;
  - nawigacja;
  - procedury operacyjne;
  - zasady lotu
  - łączność (jeśli posiada)

 • Szkolenie naziemne praktyczne
  Szkolenie naziemne praktyczne obejmuje:
  - przygotowanie motoparalotni do lotu i jej obsługę naziemną, łącznie z oceną jej stanu technicznego;
  - Przygotowanie operacyjne do lotu łącznie z analizą informacji meteorologicznej.

 • Szkolenie w locie
  Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
  - ETAP I - szkolenie wstępne zapoznawcze, 3-4 dni szkoleniowe.
  - ETAP II - szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji, 7-10 dni szkoleniowych.

  Uwaga!

  Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota

  ETAP I podzielony jest na trzy ćwiczenia:
  • Ćwiczenie 1 - Lot zapoznawczy na motoparalotni dwumiejscowej. Czas 30 min.
   Lot poprzedzają następujące czynności:
   - kontrola przedlotowa sprzętu,
   - montaż przed lotem,
   - kontrola jednostki napędowej oraz instalacji.
  • Ćwiczenie 2 - 3 loty po około 30 min.
   Ćwiczenie rozpoczyna się:
   - nauką kołowania i operacjami na ziemi, łącznie z rozbiegiem
   - nauką startu, sterowania, wykonywania zakrętów z małym i dużym przechyleniem, kręgów, ósemek, nauką budowania kręgu nad lotniskowego, nauką podejścia do lądowania i lądowania.
  • Ćwiczenie 3 - 5-7 lotów w czasie około 1 godz..
   - nauka budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania. Ostatnie lądowanie pilot - uczeń wykonuje samodzielnie.
   Po wykonaniu 7-10 lotów na motoparalotni dwumiejscowej, po około 3 godz. nalotu kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.
  ETAP II
  • Ćwiczenie 1 - Lot samodzielny. Czas ok. 30 min.
  • Ćwiczenie 2 - Trening startu, lotu po kręgu i lądowania. 20 lotów w łącznym czasie około 2 godz.
  • Ćwiczenie 3 - Procedury awaryjne.
   - 10 lotów z instruktorem na procedury awaryjne.
   Pilot-uczeń musi opanować procedury unikania kolizji oraz procedury awaryjne występujące na skutek awarii sprzętu:
   - przymusowe lądowanie podczas wstępnej fazy wznoszenia,
   - przymusowe lądowanie podczas lotu,
   - przeciągnięcia i wychodzenie z nich,
   - odejście na drugi krąg na sygnał z ziemi.
   Uwaga!
   Pilot-uczeń może przejść do następnego ćwiczenia po zaliczeniu ćwiczenia 3.
  • Ćwiczenie 4 - Loty nawigacyjne w tym 2-3 loty z instruktorem po wyznaczonej trasie oraz nie mniej niż 3 samodzielne przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km.
   Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia który kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe.
   W sumie pilot-uczeń w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz. nalotu

  Ocenę zdolności szkolonego do wykonywania czynności pilota przeprowadza się na podstawie poniższych zadań:

  - wykonywanie procedur i manewrów mieszczących się w granicach możliwości i ograniczeń danej motoparalotni
  - realizacji procedur awaryjnych i manewrów awaryjnych mających zastosowanie do danego typu,
  - pilotowanie motoparalotni w sposób płynny i precyzyjny,
  - zdolność do dobrej oceny sytuacji,
  - wykorzystanie przez kandydata wiedzy lotniczej,
  - wykazanie opanowania sprzętu w taki sposób aby każdy wykonywany manewr był bezpieczny.

  Skróty.

  Dopuszcza się zmniejszenie ilości lotów nawigacyjnych w ćwiczeniu 4 dla pilotów paralotni z napędem posiadających świadectwo kwalifikacji.

  Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem skierowania na egzamin przed LKE
 • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra