strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


SZKOLENIE DO UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH

Szkolenie do uprawnień dodatkowych wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota lub zaświadczeń wydawanych przez szkołę "Paralotnie Nauka Latania"

Program obejmuje następujące uprawnienia:

- Do wykonywania lotów za wyciągarką,
- Kierownika startów holowanych,
- Do obsługi wyciągarki.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z odmienną techniką wykonywania startu i lotu. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

 • Uprawnienie do lotów za wyciągarką
  - musi zaliczyć wykład w wymiarze 2 godzin, oraz 10 lotów za wyciagarką.

 • Uprawnienie do obsługi wyciągarki
  - musi zaliczyć wykład w wymiarze 2 godzin, ćwiczenia praktyczne w wymiarze 10 godzin, oraz wykonać 50 holi pod nadzorem operatora z uprawnieniami do holowania.

 • Kierownik startu holowanego
 • - musi posiadać świadectwo kwalifikacji, zaliczyć wykład w wymiarze 2 godzin, zorganizować start paralotniowy oraz przeprowadzić 30 startów pod nadzorem instruktora z uprawnieniami do lotów holowanych. Uwaga !

  Cześć teoretyczna i praktyczna dla wszystkich uprawnień związanych z obsługą, lotami za wyciągarką jest wspólna. Różni się jedynie zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej jaki obowiązuje osoby pragnące otrzymać poszczególne uprawnienia.
  Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra