strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


UPRAWNIENIE DO LOTÓW ZA WYCIąGARKą, UPRAWNIENIE DO OBSŁUGI WYCIąGARKI, KIEROWNIK STARTU HOLOWANEGO

Szkolenie do lotów holowanych składa się z trzech części:

 • Szkolenie teoretyczne trwa 2 godziny i obejmuje następujące zagadnienia:

  Systemy holowania.
  - holowanie ręczne,
  - holowanie za ruchomym środkiem ciągu przy pomocy rozwijarki, lub liny o stałej długości połączonej z holownikiem poprzez wskaźnik siły ciągu,
  - holowanie za wyciągarką stacjonarną.

  Mechanika lotu za holem.
  - rozkład sił w locie,
  - fazy toru wzlotu,
  - obciążenie skrzydła w poszczególnych fazach,
  - prędkość postępowa i prędkość wznoszenia,
  - holowanie z nawrotami.

  Technika pilotażu.
  - start,
  - lot wznoszący,
  - wyczepienie,
  - zejście z kierunku powyżej 90 stopni (lock out)
  - postępowanie przy braku wyczepienia holu,
  - holowanie z nawrotami (tylko dla pilotów ze świadectwem kwalifikacji).

  Warunki atmosferyczne.
  - wpływ siły i kierunku wiatru na tor i efektywność lotu,
  - wpływ termiki na profil i tor lotu,
  - wyładowania atmosferyczne i związane z nimi niebezpieczeństwo.

  Organizacja holowania.
  - wybór terenu,
  - ustalenie osi holowania,
  - podział zadań,
  - organizacja startowiska: holowanie w osi wiatru, holowanie z bocznym wiatrem, wyposażenie startowe,
  - ustalenie kręgu nad lądowiskiem,
  - prowadzenie listy wzlotów,
  - postępowanie przy awaryjnym zrzucie liny holowniczej /domy, woda, linie wysokiego napięcia./.

  Zasady sygnalizacji /tablice, radio/.
  - rodzaje przekazywanych informacji,
  - kolejne komendy-przykłady:


  Instruktor. - Na linie od strony południowej/dotyczy wyciągarki dwubębnowej/ startuje uczeń Kowalski do lotu np. po kręgu. Wiatr czołowy 2 m/s, włącz silnik!
  Wyciągarka. - Po uruchomieniu silnika powtarza informację i zgłasza-silnik pracuje.
  Instruktor. - Pilot gotów, podczepienie sprawdzone,
  Wyciągarka - Powtarza informacje,
  Pilot - Podaje do instruktora komendę - Jazda, jazda, jazda!
  Instruktor. - Do wciągarki podaje komendę - Jazda, jazda, jazda!
  Wyciągarka podaje ciąg.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu wykonywanego lotu instruktor podaje do wyciągarki komendę - Stop, stop, stop!

  - dodatkowe komendy podawane do wyciągarki przez pilota wykonującego lot na linie:
  - więcej ciągu !- " rowerek nogami"
  - dość ciągu, chcę się wczepić ! - Ruchy poprzeczne nogami /pajacyk/

  Osprzęt.
  - pomiar siły holowania, przyrządy, częstość kontroli,
  - bezpieczniki zrywowe,
  - rodzaje wyczepów paralotniowych i lotniowych,

 • Szkolenie naziemne praktyczne:

  Nauka startu za holem.
  - przygotowanie skrzydła,
  - przygotowanie pilota,
  - sprawdzenie podczepienia pilota i wyczepu,
  - postawienie skrzydła i start /klasyczny lub odwrócony/,
  - wczepienie

  Obsługa startu.
  - wybór miejsca startu,
  - rozlokowanie startowiska, lądowiska, miejsca przygotowania do startu, oraz miejsca odpoczynku /oznakowanie i wyposażenie/,
  - przygotowanie startującego,
  - kontrola gotowości /skrzydło, pilot, uprząż, wyczep, hol, wyciągarka, wiatr, przestrzeń/,
  - podawanie kolejnych informacji i komend:
  - kto startuje, na jakim skrzydle, kierunek i prędkość wiatru,
  - informacja o gotowości pilota do startu,
  - komenda do startu,
  - procedury przerwania startu
  - prowadzenie listy wzlotów.

  Instruktaż.
  - metodyka nauki holowania w szkoleniu podstawowym,
  - metodyka nauki holowania pilotów doświadczonych/po ukończonym co najmniej ETAPIE I/,
  - lot wznoszący się, sytuacje niebezpieczne i sposoby ich zapobiegania,
  - pilotaż a efektywność holowania,
  - wyczepy - nauka montażu podczepiania i wyczepiania. Możliwe nieprawidłowości ich działania,
  - organizacja lotów holowanych na lotniskach oraz zasady współpracy z kierownictwem lotów,
  - holowania z nawrotami jako elementy szkolenia sportowego.

  Obsługa wyciągarki.
  - kontrola przygotowania wyciągarki do pracy której podlegają następujące elementy: silnik, sprzęgło, bębny, liny, gilotyna, układacz liny,
  - obieg informacji oraz nauka podawania komend,
  - regulacja siły ciągu i prędkości w zależności od fazy holowania i przebiegu lotu holowanego/paralotnie, lotnie/,
  - ściąganie liny z powietrza i rozciąganie,
  - kontrola siły ciągu na linie,- kontrola ułożenia lin na bębnie,
  - kontrola stanu liny stalowej, elastycznej i spadochronów hamujących,
  - uziemienie wyciągarki na stanowisku,
  - nauka łączenia zerwanej liny, kółka na końcu liny,
  - nauka czynności wykonywanych podczas holowania z nawrotami.

 • Szkolenie w locie.

  Szkolenie w locie obejmuje 10 lotów za holem.

  Ograniczenia:

  Szkolenie w locie może się odbywać przy wietrze do 6 m/s
Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra