strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


ETAP I

Loty wstępne zapoznawcze.

Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

Wymagane umiejętności praktyczne:
 • Transport, konserwacja i obsługa paralotni i wyposażenia.
 • Czynności przed i po locie: rozłożenie skrzydła, kontrola skrzydła linek i taśm nośnych, kontrola uprzęży i karabinków, systemu ratowniczego, dopasowanie uprzęży, przypięcie się do skrzydła i demontaż.
 • Zajęcie pozycji do startu i pięciopunktowa kontrola przed startem:1) pilot - w tym: taśmy udowe, piersiowa, krzyżaki, karabinki, kask. 2) taśmy nośne i linki - w tym: ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych oraz przebieg linek nośnych, podpięcie linki przyspieszacza 3) skrzydło - w tym: symetria i właściwe jego ułożenie względem wiatru, i pozycja pilota względem skrzydła 4) kontrola wolnej przestrzeni.
 • Ćwiczenia startu. Paralotnia w pozycji do startu, prawidłowe wyniesienie skrzydła, kontrola skrzydła, puszczenie taśm przednich, ewentualne korekty. Zdecydowany prawidłowy rozbieg, aż do oderwania..
 • Start z wykorzystaniem urządzenia holujacego: czynności jak poprzednio, oraz przed startem kontrola sposobu podpięcia do liny holowniczej kontrola łączności, i podanie właściwych komend. W locie - kontrola skrzydła, kierunku, prędkości, wyczepienie we właściwym momencie, reagowanie na polecenia.
 • Bieg z paralotnią: kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu, w terenie płaskim i /lub/ na zboczu.
 • Start: pozycja do startu, łagodne przyspieszenie i oderwanie z zachowaniem właściwej prędkości i kierunku lotu
 • Sterowanie prędkością: prędkość największego zasięgu, bez tendencji do lotu z małą prędkością i przeciągnięcia.
 • Sterowanie kierunkowe: utrzymywanie kierunku, łagodne poprawki kursu.
 • Zakręty: skoordynowane wprowadzenie i wyprowadzenie.
 • Lądowanie: w kierunku pod wiatr.

Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów

Ograniczenia:
 • Wzniesienie do szkolenia Etap I musi zapewnić bezpieczny start, swobodny lot oraz zapewniać widoczność lądowiska z miejsca startu. Loty winny się odbywać w stabilnych warunkach atmosferycznych.
 • Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s.
 • Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze 7 m/s.
 • Teren płaski lub wzgórze o deniwelacji nie większej niż 150 m
 • Start samodzielny lub - w przypadku szkolenia w terenie płaskim - z wykorzystaniem urządzeń holujących
 • Wysokość lotu do 100 m nad terenem
 • Szkolenie musi odbywać się na paralotniach o klasie bezpieczeństwa odpowiedniej do szkolenia początkowego.
 • Szkolenie może odbywać się na sprzęcie szkoły lub własnym pilota-ucznia.
 • Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważna kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.
 • Ważność szkolenia-12 miesięcy.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra