strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


ETAP II

Trening umiejętności pilotażowych

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.

Szkolenie do Etapu II składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne:
obejmuje 5 godzin wykładów.

Obejmuje następujące przedmioty:
Prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo.

Zakres wiedzy, który obejmują wykłady Etapu II powinien być uzupełnieniem i rozwinięciem tematów wykładów Etapu I.

Szkolenie teoretyczne powinno zakończyć się sprawdzeniem wiedzy pilota-ucznia.

Szkolenie naziemne praktyczne:

W ramach Etapu II należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć start odwrócony. Nauka startu odwróconego winna obejmować minimum 3 godziny łącznie i odbywać się co najmniej podczas trzech spotkań. W efekcie szkolenia startu odwróconego na ziemi pilot- uczeń powinien opanować umiejętność stawiania i kontroli skrzydła, wykonania prawidłowego obrotu bez puszczania linek sterowniczych (możliwe przełożenie) i stabilizacji skrzydła nad głową, a także kontroli wolnej przestrzeni, warunków oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub na komendę.

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów.

Ograniczenia:

  • Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s.
  • Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s
  • Ważność szkolenia - 12 miesięcy.

    Szkolenie zakończone jest egzaminem który obejmuje lądowanie na ograniczonym obszarze 60 na 60 m., zastosowaniem jednej metody przyspieszonego schodzenia i wydaniem skierowania na LKE.
  • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra