strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


ETAP III

Żagiel i Termika

Uwaga!

Aby przystąpić do szkolenia Etap III uczeń musi mieć zaliczone ćwiczenie "start odwrócony w przypadku pilotów - uczniów którzy podczas szkolenia Etap I i II nie wykonywali lotów ze wzniesienia istnieje potrzeba zaliczenia również ćwiczenia "start klasyczny" ze wzniesienia. Warunkiem zaliczenia w/w ćwiczenia jest wykonanie 10 startów.

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych, oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu musi posiadać:

 • nalot min. 6 godzin
 • 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min. każdy,
 • loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min. Każdy,
  - powinien umieć wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów. - przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, - umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, - przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym, operacyjnym,

  Szkolenie do Etap III składa się z trzech części:

  Szkolenie teoretyczne obejmuje 15 godzin.

  Zawiera wiadomości w zakresie i na poziomie odpowiednim do uzyskania świadectwa kwalifikacji. Obejmuje następujące przedmioty: prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo.

  Zakres wiedzy który obejmują wykłady Etap III powinien być uzupełnieniem i rozwinięciem tematów wykładów z Etapów I i II.

  Szkolenie praktyczne naziemne.

  Szkolenie obejmuje doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

  Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów


  Ograniczenia: (nie określa się wysokości wykonywania lotów).

 • Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.
 • Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s
 • Ważność szkolenia - 12 miesięcy.

  Szkolenie zakończone jest egzaminem.
 • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra