strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


UPRAWNIENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM (CP)

Szkolenie do uprawnień dodatkowych wpisywanych do świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego,

Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)

Wymagane doświadczenie:
- Posiadanie świadectwa kwalifikacji,
- Posiadanie nalotu minimum 60 godzin na statku powietrznym którym będą wykonywane loty z pasażerem.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem.


Szkolenie do lotów pasażerskich składa się z dwóch części:

 • Szkolenie teoretyczne.
  Szkolenie teoretyczne obejmuje 8 godziny wykładów z techniki pilotażu, instruktażu pasażera sytuacji niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów.
  Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota.

 • Szkolenie praktyczne naziemne.
  Nauka startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin.


  Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie


  Ograniczenia:

  - Loty muszą umożliwić bezpieczny start i lądowanie,
  - Szkolenie musi odbywać się na paralotniach, paralotniach z napędem i motoparalotniach przeznaczonych do lotów dwuosobowych. Szkolenie na sprzęcie szkoły lub własnym pilota.
  - Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.
 • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra