strona główna paralotnie.org główna
szkoleniePredyspozycje
Uprawnienia
Oferta
Program szkolenia
Terminy kursów i wyjazdów
Formularz kursanta
Loty reklamowe
Program szkolenia
Wstęp
ETAP I
ETAP II
ETAP III
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)
Uprawnienie do lotów na paralotniach z napędem (PPG)
Uprawnienie do lotów na motoparalotniach (PPGG)
Szkolenie do uprawnień dodatkowych
Uprawnienie do lotów za wyciągarką, Uprawnienie do obsługi wyciągarki, Kierownik startu holowanego


UPRAWNIENIE DO LOTÓW NA PARALOTNIACH Z NAPĘDEM (PPG)

Uwaga!

Ten program szkolenia umożliwia szkolenie do świadectwa kwalifikacji z wpisem PPG bez potrzeby szkolenia na stoku lub za wyciągarką.

Jeżeli jesteś pilotem już wyszkolonym i pragniesz jedynie doszkolić się do lotów z napędem, proces szkolenia będzie krótszy i dostosowany do Twoich umiejętności.

Cel szkolenia:
Nauczenie pilota lub pilota - ucznia latania na paralotni z napędem. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przed startowych oraz procedury bezpieczeństwa.

Szkolenie do lotów z napędem składa się z trzech części:

 • Szkolenie teoretyczne.
  Szkolenie teoretyczne obejmuje 25 godzin wykładów:
  - prawo lotnicze
  - wiedza ogólna o paralotni oraz napędzie
  - osiągi i planowanie lotu
  - człowiek - możliwości i ograniczenia;
  - meteorologia;
  - nawigacja;
  - procedury operacyjne;
  - zasady lotu
  - łączność (jeśli posiada).

 • Szkolenie naziemne praktyczne.
  - Szkolenie naziemne praktyczne ma na celu naukę startu z napędem, oraz naukę obsługi paralotni i napędu.

 • Szkolenie w locie.
  Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
  - ETAP I - szkolenie wstępne zapoznawcze, 3-4 dni szkoleniowe
  - ETAP II - szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji, 7-10 dni szkoleniowych

  Uwaga!

  Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota.

  ETAP I podzielony jest na trzy ćwiczenia:
  • Ćwiczenie 1 - Lot zapoznawczy na paralotni dwumiejscowej z napędem. Czas 30 min.
  • Ćwiczenie 2 - 3-5 lotów w czasie około 1 godz.. Nauka sterowania, budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania.
  • Ćwiczenie 3 - 3 loty po około 30 min. Ćwiczenie lądowania awaryjnego, latanie w turbulentnych warunkach. Ostatnie lądowanie pilot–uczeń wykonuje samodzielnie

  Po wykonaniu 7-10 lotów na paralotni dwuosobowej, po około 3 godz. nalotu kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu. ETAP II podzielony jest na trzy ćwiczenia:
  • Ćwiczenie 1 - 2 loty samodzielne zapoznawcze. Łączny czas lotów 30 min.
  • Ćwiczenie 2 - Trening startu, lotu po kręgu i lądowania oraz kontroli paliwa w locie, 20 - 30 lotów w łącznym czasie ok. 3 godz.
  • Ćwiczenie 3 - Loty nawigacyjne w tym co najmniej 3 przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km.
  Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia który kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe. Pierwsze 2-3 loty powinny być wykonane w zespole z innymi pilotami lub instruktorem ewentualnie na paralotni dwuosobowej. W sumie pilot-uczeń w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz. nalotu.

  Dopuszczalne skróty.

  Dopuszcza się przystąpienie do szkolenia z zakresu ETAPU II, pilotom-uczniom którzy ukończyli pomyślnie ETAP I - loty wstępne zapoznawcze - szkolenia paralotniowego.

  Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem skierowania na egzamin przed LKE.
 • Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2022    Paralotnie Nauka Latania góra