strona główna paralotnie.org główna

Projekt "Wzmocnienie konkurencyjnoœci firmy Paralotnie Nauka Latania Kamila Antkowiaka poprzez zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń" został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oœ priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MŒP, Działanie: 1.1. Mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa).

Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2019    Paralotnie Nauka Latania góra